...

De toename voor alle psychische stoornissen tezamen bedraagt 26% tussen 2016 en 2020. Wanneer je alleen depressie en burn-out bekijkt, zijn die de voorbije vijf jaren 39% vaker de reden geworden voor invaliditeit.Deze cijfers gelden voor loontrekkenden én zelfstandigen. Bij de loontrekkenden zijn ook de werklozen inbegrepen - maar niet de statutaire ambtenaren want die hebben een apart regeling.Bij werknemers is het aandeel van psychische stoornissen in de de invaliditeit groter dan bij zelfstandigen: 37% tegenover 25%.. Maar in beide groepen steeg het aandeel de voorbije vijf jaar. En dat vooral in de groep van de zelfstandigen (in 2020 is het aandeel bij zelfstandigen bijna 3% groter dan in 2016, tegenover nog geen anderhalf procent bij de 'loontrekkenden').Vooral depressie en burn-out leiden tot langdurige arbeidsongeschiktheid (invaliditeit). Bij loontrekkenden maakt depressie 35% uit van de psychische stoornissen die invaliditeit veroorzaken, en burn-out 19%.(Lees verder onder de tabel)Bij zelfstandigen is depressie minder vaak de reden voor invaliditeit (30% tegenover 35% - dat zijn de afgeronde cijfers, het verschil ligt dichter bij 4%), maar burn-out komt in verhouding vaker voor (25% tegenover 19% - zonder afronding is het verschil zelfs ietsje meer dan 6%). Zoals u in de tabel kunt zien: bedroeg de toename van het aantal psychische stoornissen dat invaliditeit teweegbracht bij 'loontrekkenden' een kwart, bij zelfstandigen was dat een derde. En vooral burn-out en depressie werden beduidend vaker de reden.