Het psychisch lijden blijft wijd verspreid en is niet afgenomen ten opzichte van 2013, het jaar waarin de vorige Gezondheidsenquête plaatsvond. Het treft alle lagen van de bevolking, maar bepaalde groepen zijn extra kwetsbaar, zoals o.m. vrouwen en laaggeschoolden. Dit keer onderzocht Sciensano ook voor het eerst de psychische gezondheid bij kinderen (tussen 2 en 18 jaar). Ongeveer 10% van deze leeftijdscategorie heeft te kampen met ernstige psychische stoornissen.

Relatief positief

Het subjectief welbevinden, dat een goede indicator is voor de geestelijke gezondheidstoestand, werd bij volwassen gemeten door ondervraging van de levenstevredenheid, de vitale energie en de afwezigheid van negatieve gevoelens. De resultaten geven aan dat 1/5 van hen heel tevreden is met zijn leven, 14% een optimale levensenergie heeft en dat 2/3 van hen een voldoende groot psychisch welbevinden ervaart. Daartegenover staat wel een groep van 12% die zeer ontevreden is over hun leven en 1/3 heeft last van een tekort aan psychisch welbevinden. Een klein derde (29%) heeft het gevoel voortdurend onder druk te staan, 23% heeft een slaaptekort door een teveel aan zorgen, en 20% voelt zich ongelukkig of neerslachtig. Ongeveer evenveel mensen (19%) zegt dat ze minder optimistisch zijn over hun toekomst dan 'gemiddeld genomen'.

Johan Van der Heyden, onderzoeker bij Sciensano, zegt de tevredenheid over het leven bij de Belgen draait rond 7,4/10, wat een score is die hoger ligt dan het Europese gemiddelde. Dat relatief hoog gemiddelde kan echter ongelijkheden maskeren, want de levenstevredenheid is effectief lager bij vrouwen, de actieve bevolking, en sociaal achtergestelde mensen.

Psychisch lijden blijft

Onder de meest voorkomende psychische stoornissen bij de Belgische bevolking vallen angststoornissen (11%), verschillende vormen van depressie (9%), en eetstoornissen (7%). Voor de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar bedraagt het aandeel eetstoornissen zelfs 14%. Deze psychische problemen hebben een duidelijke invloed op het dagelijkse persoonlijke en professionele leven van de mensen in kwestie, alsook op de mensen in hun onmiddellijke omgeving.

Ook kinderen

Psychische problemen bij kinderen kunnen een negatieve impact hebben op hun ontwikkeling en hun latere volwassen leven. Het onderzoek van Sciensano geeft aan dat 11% te maken krijgt met relatiestoornissen, 10 % met eetstoornissen, 9% met gedragsstoornissen, 12% met aandachtstekort-en hyperactiviteitsstoornissen (ADHD), en 7% met prosociale gedragsstoornissen. Onder deze cijfers werden enkel de ernstigste gevallen gerekend; daarnaast werd er een even groot aantal (ongeveer 10%) grensgevallen gedetecteerd voor elk van deze vijf ondervraagde aandoeningen.

Kwetsbare groepen

Bijzondere aandacht inzake het opkrikken van de geestelijke gezondheid, moet gaan naar vrouwen, mensen tussen 25 en 54 jaar, senioren ouder dan 74 jaar en laaggeschoolden. Het doel moet er in bestaan hun leefomstandigheden te verbeteren, de ongelijkheden waarmee ze te maken krijgen te verminderen, en hun kansen te optimaliseren inzake de toegang tot de middelen die hun (geestelijk) gezondheid kunnen in stand houden of verbeteren. Daartoe dienen samenhangende maatregelen te worden genomen in alle maatschappelijke sectoren: onderwijs, justitie, vervoer, milieu, huisvesting, ontspanning en sociale bescherming.

Het psychisch lijden blijft wijd verspreid en is niet afgenomen ten opzichte van 2013, het jaar waarin de vorige Gezondheidsenquête plaatsvond. Het treft alle lagen van de bevolking, maar bepaalde groepen zijn extra kwetsbaar, zoals o.m. vrouwen en laaggeschoolden. Dit keer onderzocht Sciensano ook voor het eerst de psychische gezondheid bij kinderen (tussen 2 en 18 jaar). Ongeveer 10% van deze leeftijdscategorie heeft te kampen met ernstige psychische stoornissen.Relatief positiefHet subjectief welbevinden, dat een goede indicator is voor de geestelijke gezondheidstoestand, werd bij volwassen gemeten door ondervraging van de levenstevredenheid, de vitale energie en de afwezigheid van negatieve gevoelens. De resultaten geven aan dat 1/5 van hen heel tevreden is met zijn leven, 14% een optimale levensenergie heeft en dat 2/3 van hen een voldoende groot psychisch welbevinden ervaart. Daartegenover staat wel een groep van 12% die zeer ontevreden is over hun leven en 1/3 heeft last van een tekort aan psychisch welbevinden. Een klein derde (29%) heeft het gevoel voortdurend onder druk te staan, 23% heeft een slaaptekort door een teveel aan zorgen, en 20% voelt zich ongelukkig of neerslachtig. Ongeveer evenveel mensen (19%) zegt dat ze minder optimistisch zijn over hun toekomst dan 'gemiddeld genomen'. Johan Van der Heyden, onderzoeker bij Sciensano, zegt de tevredenheid over het leven bij de Belgen draait rond 7,4/10, wat een score is die hoger ligt dan het Europese gemiddelde. Dat relatief hoog gemiddelde kan echter ongelijkheden maskeren, want de levenstevredenheid is effectief lager bij vrouwen, de actieve bevolking, en sociaal achtergestelde mensen. Psychisch lijden blijftOnder de meest voorkomende psychische stoornissen bij de Belgische bevolking vallen angststoornissen (11%), verschillende vormen van depressie (9%), en eetstoornissen (7%). Voor de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar bedraagt het aandeel eetstoornissen zelfs 14%. Deze psychische problemen hebben een duidelijke invloed op het dagelijkse persoonlijke en professionele leven van de mensen in kwestie, alsook op de mensen in hun onmiddellijke omgeving. Ook kinderenPsychische problemen bij kinderen kunnen een negatieve impact hebben op hun ontwikkeling en hun latere volwassen leven. Het onderzoek van Sciensano geeft aan dat 11% te maken krijgt met relatiestoornissen, 10 % met eetstoornissen, 9% met gedragsstoornissen, 12% met aandachtstekort-en hyperactiviteitsstoornissen (ADHD), en 7% met prosociale gedragsstoornissen. Onder deze cijfers werden enkel de ernstigste gevallen gerekend; daarnaast werd er een even groot aantal (ongeveer 10%) grensgevallen gedetecteerd voor elk van deze vijf ondervraagde aandoeningen. Kwetsbare groepenBijzondere aandacht inzake het opkrikken van de geestelijke gezondheid, moet gaan naar vrouwen, mensen tussen 25 en 54 jaar, senioren ouder dan 74 jaar en laaggeschoolden. Het doel moet er in bestaan hun leefomstandigheden te verbeteren, de ongelijkheden waarmee ze te maken krijgen te verminderen, en hun kansen te optimaliseren inzake de toegang tot de middelen die hun (geestelijk) gezondheid kunnen in stand houden of verbeteren. Daartoe dienen samenhangende maatregelen te worden genomen in alle maatschappelijke sectoren: onderwijs, justitie, vervoer, milieu, huisvesting, ontspanning en sociale bescherming.