...

De psychiatrische Mug kadert in de zogenaamde 'projecten 107'. Daarbij wordt artikel 107 van de ziekenhuiswet gebruikt om bedden in de geestelijke gezondheidszorg buiten werking te stellen en de vrijgekomen middelen te heroriteren naar alternatieve zorg, in dit geval dus mobiele thuiszorg voor psychiatrische patiten die in familiale kring worden verzorgd. Project in Namen Maar de uitvoering van het project blijft aanslepen. In de Kamer schetst Reinilde Van Moer (N-VA) de lange lijdensweg van het project. De notie van een psychiatrische Mug dook voor het eerst op in 1999 in een advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. Het advies werd opgevolgd door minister Aelvoet, die het denkwerk over dat voorlopige advies in de daaropvolgende legislatuur voortzette. De psychiatrische Mug kreeg vorm in een medisch urgentieteam, dat de link tussen de centra voor geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrische spoedafdelingen in de ziekenhuizen moest worden. Maar daarna werd het voor lange tijd stil rond het project. Begin 2009 maakte minister Onkelinx tijdens een plenaire vergadering in de Kamer bekend dat er twaalf mobiele zorgteams worden opgericht. Die bestaan uit vijf personen, onder wie n psychiater. In de beleidsnota van 2009 blijkt dat er een budget is vrijgemaakt van 3,6 miljoen euro. Maar dan wordt het opnieuw stil. In maart 2011 verklaarde Onkelinx in de pers dat het budget naar 7,2 miljoen euro wordt opgetrokken en dat de eerste proefprojecten van start zullen gaan.Tegelijkertijd echter neemt de provincie Namen zelf een initiatief tot de oprichting van een 'uipe mobile d'oute et d'intervention en santmentale'. De provincie vermeldt met de nodige trots dat het om een uniek project in Belgigaat, enig in zijn soort en ter ondersteuning van de huisartsen en andere eerstelijnsmedewerkers, die daarom vragen. Net als de psychiatrische Mug gaat het om een team van zes hulpverleners, onder wie een psychiater. Zij helpen in geval van een crisissituatie met een psychiatrische patit. Dossier toelichten In haar antwoord op de vraag van Van Moer stelt Onkelinx dat het project in Namen op zichzelf staat en buiten het budget valt van 7,2 miljoen euro. Op 1 juni 2010 werd een oproep tot proefproject gelanceerd, op 1 november waren er 26 dossiers ingediend. Op 20 december werd de evaluatie van de 25 projecten goedgekeurd. 18 projecten kregen de opmerking hun dossier te herwerken op basis van de opmerkingen van de jury. De nieuwe voorstellen moeten uiterlijk tegen 13 mei ingediend worden. Tussen 15 mei en 6 juni zullen de opstellers van de 17 projecten opnieuw uitgenodigd worden om hun aangepaste dossiers toe te lichten.