...

Joint Commission International, in het kort JCI, is een gerenommeerde internationale instantie die wereldwijd ziekenhuizen auditeert op kwaliteit en patiëntveiligheid voor elke denkbare handeling die zich in het ziekenhuis voordoet. De zowat 1.100 JCI-meetpunten slaan niet alleen op (para)medische, farmaceutische en verpleegkundige zorg maar ook op infrastructuur, schoonmaak, keuken, medewerkersbeleid,...Tijdens de doorlichting op de psychiatrische afdelingen op campus Kortenberg en campus Leuven, van 10 tot 13 december 2013, namen de JCI-auditeurs alle aspecten van de zorg onder de loep. Centraal stond het traject dat de patiënt aflegt zodra hij in het psychiatrisch ziekenhuis wordt opgenomen.De auditeurs gingen na hoe geneesmiddelen worden toegediend en bewaard, hoe effectief het medisch personeel onderling communiceert, welke maatregelen ervoor zorgen dat patiënten steeds de geneesmiddelen krijgen die voor hen bestemd zijn, en niet die van een buur op de afdeling, of het medisch personeel de richtlijnen voor handhygiëne volgt, welke voorzieningen er zijn ter preventie van valpartijen en van zelfdoding. Ook patiënten werden ondervraagd.De JCI-accreditatie blijft drie jaar geldig. Nadien volgt een nieuwe doorlichting. Tot nu toe verwierf slechts één ander psychiatrisch centrum in Europa een JCI-accreditatie: het Region Hovedstadens Psykiatri in Kopenhagen in 2011.In de Benelux zijn het UZ Leuven, AZ Groeninge (Kortrijk), het UMC Utrecht en het AMC Amsterdam al geaccrediteerd door JCI.