...

Psychiaters zijn nu eenmaal gevormd in communiceren, overleggen en verbinding zoeken. Daarom heeft de Vlaams Vereniging voor Psychiatrie (VVP) het initiatief genomen om samen met de syndicaten (Nederlands- en Franstalig) maar ook samen met de psychiaters, werkzaam in de Centra Geestelijke Ggezondheidszorg (CGG) en in de RIZIV-conventies (beiden vallend onder Vlaamse bevoegdheid) contact te leggen met de FOD Volksgezondheid en het Riziv. Door de bevriezing van bedden en het investeren in mobiele teams kunnen meer patiënten in hun thuissituatie geholpen worden. Dat is een evolutie die door de psychiaters wordt toegejuicht want het blijkt een positief verhaal, zowel voor de patiënten als voor de hulpverleners. Huisartsen formuleren frequent hun tevredenheid over de verwijsmogelijkheid naar een mobiel team.Deze andere werkorganisatie heeft echter voor de psychiaters veel consequenties die niet geregeld waren. Door juist de harde confrontatie uit de weg te gaan maar wel onze bekommernissen te delen en ook zicht te krijgen op het helikopterzicht dat de overheid hanteert en ook moet hanteren om goed beleid te voeren, groeide er wederzijds begrip dat tot een aantal afspraken heeft geleid. Het belangrijkste resultaat is echter niet de positie en de honorering van de psychiater maar de afspraak om gedurende twee jaar na te denken over de plaats van de psychiater in de veranderende zorgomgeving en in de maatschappij als geheel. Omdat vooral het inhoudelijke daarbij belangrijk is, heeft de VVP hier een centrale rol te spelen. Omdat 'verbinding' in onze missie staat, zullen we ook trachten het Vlaamse niveau hierin mee te nemen. En het moet gezegd: dat is bij onze huidige voorzitter, Chris Bervoets, in goede handen.Alles samen een positief verhaal dat perspectief biedt. Laat de uitrol van artikel 107 nu maar van start gaan.