...

Na zijn bekentenissen over ongeoorloofde seksuele relaties met patiëntes, wordt psychiater Walter Vandereycken preventief geschorst aan de KU Leuven. In de Kliniek Broeders Alexianen in Tienen krijgt hij de bons.Vandereycken was deeltijds hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. Rector Mark Waer nam na het bekijken van de tv-beelden met de bekentenissen van de psychiater de beslissing om hem onmiddellijk preventief te schorsen. "De feiten zijn afschuwelijk en ik stel me andermaal de vraag hoe het komt dat dit niet eerder naar buiten kwam en hoe het mogelijk is dat iemand met een dergelijke internationale reputatie dit doet. Ik heb tevens een déjà-vu-gevoel met het geval van bisschop Vangheluwe. Opnieuw gaat het hier om een publieke figuur die in een kamertje misbruik maakt van zijn machtspositie", aldus rector Mark Waer.In Tienen was Vandereycken hoofd van Ter Berken, de therapieafdeling voor adolescenten en jongvolwassenen. De directie meldt dat de samenwerking met de betrokken arts naar aanleiding van de bekentenissen van grensoverschrijdend gedrag met onmiddellijke ingang werd beëindigd.Het Leuvense parket opent een vooronderzoek op basis van de berichtgeving in de media. "We hebben tot nog toe geen enkele klacht ontvangen tegen Vandereycken, ook niet in het verleden", laat woordvoerster Sarah Callewaert weten.MeldingsplichtVolgens kinderpsychiater Peter Adriaenssens was er in de sector van de hulpverlening een dossier als dat van Walter Vandereycken nodig "om een schok teweeg te brengen zodat iedereen zich beter realiseert waarmee hij bezig is en een goede doorstart mogelijk wordt met positief engagement".Geert Dom, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Psychiaters, pleit voor een wettelijke meldingsplicht voor hulpverleners die weet hebben van misbruik door collega's. Ook de procedure bij de Orde moet transparanter, vindt Dom. De Orde moet patiënten kunnen informeren over het verloop van de procedure en de sancties.