...

De militaire juryleden van het krijgshof op de basis van Fort Hood hebben hun vonnis geveld na vier uur beraadslagen. Ze hebben vorige week Nidal Hasan schuldig bevonden aan de 45 aanklachten tegen hem. Nidal Hasan, die drie weken voor zijn dodelijke actie had vernomen dat hij naar Afghanistan zou worden gestuurd, wou daarmee protesteren tegen de oorlog in Afghanistan en in Irak. Blijkbaar heeft hij dat gedaan na overleg met Al Qaeda.