...

BeSTRO (Belgian SocieTy for Radiotherapy and Oncology) en het Nationale College van Geneesheren voor de Centra voor Radiotherapie reageren op de KCE-studie, die vorige week bekend raakte.Volgens de KCE studie is er vandaag nog onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid protontherapie, en met name voor de lagere toxiciteit in sommige situaties. Maar "afwezigheid van bewijs van doeltreffendheid is nog geen bewijs van afwezigheid van doeltreffendheid", stellen deze radiotherapeuten.Het KCE-rapport suggereert om de resultaten van een drietal gecontroleerde onderzoeken af te wachten, die nu van start gaan. Die resultaten zullen pas eind van het volgende decennium bekend zijn.Dat het zo lang duurt is vooral omdat men het verschil moet beoordelen van de laattijdige toxiciteit bij klassieke radiotherapie met fotonen, en van bestraling van de tumor met protonen. Al die tijd moet men patiënten dan de mogelijke voordelen van protontherapie ontzeggen.Dat is volgens de radiotherapeuten niet overeenstemming met de snelle evolutie van de wetenschap. Als het met randomized controlled trials zo lang duurt om uitsluitsel te krijgen over het voordeel van protontherapie in vergelijking met de fotonradiotherapie, moet men de vraag stellen of er geen betere wetenschappelijke methoden zijn om de eventuele meerwaarde te beoordelen.De radiotherapeuten verwijzen naar Nederland. Bij patiënten die misschien in aanmerking komen voor protontherapie berekent men de dosis straling die terechtkomt in de tumor en in de gezonde omliggende weefsels met beide bestralingsmethoden toegepast volgens de state of the art, en schat men zo vooraf het mogelijke voordeel van de protontherapie in."Op de manier kan men op voorhand inschatten of de matig hogere kosten gerechtvaardigd zijn", aldus de radiotherapeuten.De auteurs van het KCE-rapport waren overigens van dit Nederlandse model wel op de hoogte, maar stelden dan een evaluatie ervan buiten het opzet van de studie viel.De radiotherapeuten volgen de aanbeveling van het KCE-rapport dat een Akkoordraad van het Riziv de dossiers moeten blijven beoordelen.Ze zijn het ermee eens dat behandelde patiënten nauwkeurig moeten worden opgevolgd, met rapportering aan registers of aan studies."De gegenereerde data zullen dan gaandeweg de leemten in de kennis opvullen, zonder hierbij een therapie te ontzeggen aan de patiënten die er baat bij kunnen hebben."De extra kosten moeten ook gerelativeerd worden, stellen de radiotherapeuten. Het huidige budget bedraagt 3,9 miljoen euro per jaar. Vergelijk dat met de 255 miljoen euro die per jaar worden uitgegeven aan immuuntherapie bij de behandeling van kanker.