...

Op 22 oktober vergaderden de verschillende syndicaten - Bvas, Kartel, AADM en SVH - over de beslissing van de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken om de uitbouw van de huisartswachtposten stop te zetten, en het budget voor wachtposten te bevriezen op 10,2 miljoen euro.Ook Domus Medica, Wachtposten Vlaanderen, Forum des Associations de Généralistes en Fédération des Associations des Médecins Généralistes de Bruxelles waren op dit overleg aanwezig en scharen zich achter dit standpunt.Treuzelend beleidDe ontwikkeling van wachtposten is een prioriteit voor de overheid zo stellen de artsenorganisaties. Dat past binnen een beleid om de best mogelijke zorg op het juiste moment door de juiste zorgverstrekker aan te bieden - een beleid voor kwaliteit dus. Ze maken het beroep van huisartsen aantrekkelijker door te zorgen voor een beter evenwicht tussen beroepsactiviteit en privéleven.Minister De Block geeft als reden voor de maatregel op dat ze wacht op de resultaten van onderzoek naar een beter samenwerking tussen de huisartsenwachtdienst en de spoed. Maar de artsenorganisaties stellen dat het juist de overheid is die treuzelt met de uitbouw van het triagesysteem achter het gemeenschappelijk oproepnummer 1733. Huisartsen vragen hier al lang om, maar de de ontplooiing van wachtposten kan niet op hold gezet worden tot dit systeem eindelijk klaar raakt.Inbraak in akkoordHet akkoord artsen-ziekenfondsen zette een bedrag van 5,2 miljoen opzij voor de verdere uitbouw van wachtposten, maar de minister heeft dit met haar eenzijdig 'begrotingsvoorstel' - dat door de Algemene Raad van het Riziv werd afgewezen -- ingepikt.De artsen spreken straffe taal: "De verbittering, de ontgoocheling en de woede zijn groot bij de verenigde organisaties: het is totaal onaanvaardbaar dat een minister eenzijdig en zonder enige vorm van voorafgaand overleg een aantal gemaakte afspraken zomaar van tafel veegt. De syndicaten en huisartsenorganisaties eisen dat het fundamentele principe van overleg tussen overheid en zorgverstrekkers in ere wordt hersteld en wordt gerespecteerd."Ze wijzen erop dat tal van huisartsen honderden kostbare uren hebben besteed aan het hervormen van de lokale wachtdienst. Het gevaar is dat deze artsen het nu voor bekeken houden.Ruimte voor onderhandelen?De betrokken artsensyndicaten vragen zich bovendien ernstig af of het wel zinvol is om met de ziekenfondsen te onderhandelen over een nieuw akkoord, als de minister er nadien toch geen rekening mee houdt.Maar misschien is de minister bereid om op de bevriezingsmaatregel terug te komen. De ministerraad keurde vrijdag (23/10) toch al een budget goed voor een huisartsenwachtpost die op 12 oktober een dossier voor oprichting aan het Riziv voorlegde, zo weten de organisaties.Het beloofde overleg tussen de artsenvertegenwoordigers en het kabinet van de minister vindt plaats op 29 oktober."Indien deze ontmoeting niet uitmondt in een engagement voor een duidelijke ondersteuning van de snelle ontwikkeling van de huisartsenwachtdienst en in bredere zin tot een ondersteuning van de multidisciplinaire eerste lijn en haar rol in de zorg voor patiënten met een chronische pathologie, zijn verdere acties vanwege de artsen niet uitgesloten", zo luidt het.