...

Aan het beroep van prostituee hangen gezondheidsrisico's vast, zeker voor die groep die aangeeft regelmatig onveilige seksuele betrekkingen te hebben. Medische opvolging is daarom noodzakelijk, maar stigmatisering en de uitzonderlijke werkuren en -omstandigheden belemmeren de toegang tot de reguliere gezondheidszorg. Zo blijkt dat bijna de helft van de 'sekswerkers' met een vaste huisarts haar beroep verzwijgt bij een consultatie.Protectie bij seksuele betrekkingen blijft een heikel punt voor prostituees, zo leert een niet-representatieve steekproef* van de onderzoeksgroep Medische Sociologie en Gezondheidsbeleid (UA) ons . Zo'n 10% geeft aan anale seks te hebben zonder condoom, bij orale seks ligt dat percentage zelfs op 30%. En die cijfers liggen nog hoger wanneer ook de prostituees in rekening worden gebracht die bij die handelingen occasioneel geen condoom gebruiken.Een gedegen medische opvolging is daarom onmisbaar. Maar stigmatisering en de uitzonderlijke werkuren en -omstandigheden bemoeilijken de toegang tot het reguliere gezondheidszorgcircuit. En wanneer prostituees de weg naar de 'gewone gezondheidszorg' toch vinden, zijn ze vaak niet eerlijk over hun werk. Van alle respondenten uit de studie had zo'n 90% een vaste huisarts, maar meer dan de helft daarvan verzweeg haar beroep voor hem of haar. Voor gynaecologen viel een gelijkaardige trend te noteren: ongeveer 70% van de prostituees uit de steekproef gaf aan een gynaecoloog te hebben, maar in slechts 42,2% van die 70% gevallen was de gynaecoloog op de hoogte van haar beroepsactiviteiten.LaagdrempeligOm het preventie- en hulpverleningsaanbod voor prostituees te verbeteren, gaf de Vlaamse Gemeenschap dan ook de opdracht aan de UA-onderzoeksgroep Medische Sociologie en Gezondheidsbeleid (onder leiding van professor Guido Van Hal) om de effecten van preventie bij 'sekswerkers' in kaart te brengen. Door een stand van zaken op te maken in Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen - waar organisaties Ghapro en Pasop zich bekommeren om de gezondheid van prostituees - wilde ze nagaan op welke punten verbetering nodig is om nadien aan die tekortkomingen te kunnen sleutelen en ook een aangepast preventiebeleid uit te kunnen stippelen voor de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. De evaluatie van Ghapro en Pasop, die in 2010 2.000 vrouwelijke maar ook mannelijke sekswerkers bereikten, toonde alvast dat hun activiteiten wel degelijk een effect ressorteren. "Er is een duidelijk verschil te zien tussen sekswerkers die contact hebben met de Ghapro of Pasop en zij die er geen contact mee hebben", aldus onderzoekster Karolien van Nunen."Vooral in seksgedrag en in de kennis over SOI's. Het condoomgebruik bij orale seks in de eerste groep is bijvoorbeeld beduidend hoger, en vrouwen uit die eerste groep laten zich ook vaker testen op infecties."Op basis van die en andere conclusies zal nu een beter aangepast hulpverlenings- en preventiebeleid uitgewerkt worden voor sekswerkers in Vlaanderen. Op 18 oktober van dit jaar staat ook een studiedag op de agenda waarbij de onderzoeksgroep Medische Sociologie en Gezondheidsbeleid 'Effectonderzoek naar preventie bij sekswerkers' voorstelt.De volledige studie kunt u nu al inkijken op https://wvg.vlaanderen.be/applicaties/kenniscentrum/pdf/Effectonderzoek-naar-Preventie-bij-Sekswerkers.pdf.