...

Het Riziv zal dertig proefprojecten ondersteunen waarin de RVT/ROB, de CRA, de betrokken huisartsen(kringen) en apothekers samenwerken rond het geneesmiddelenbeleid in de instelling. Een onderzoeksequipe zal de projecten ondersteuning bieden.Op zoek naar good practicesHet geneesmiddelenbeleid in de rusthuizen is erg complexe materie. De leden van deze populatie lijden aan verschillende chronische aandoeningen, maar zijn ook erg gevoelig voor de negatieve effecten van (poly)medicatie.De projecten moeten het farmacotherapeutisch overleg organiseren rond minstens 35 patiënten. In werkgroepverband moeten zo aanbevelingen tot stand komen rond het gebruik van het geneesmiddelenformularium, het voorschrift (medicatieschema met doseringen) en het volledige medicatieproces.Vandaag zet het Riziv een oproep op de website, met heel wat interessante documentatie (bijvoorbeeld de voorstelling van het begeleidende onderzoeksequipe) en het aanvraagformulier.