...

De initiatiefnemers willen een echt verschil maken in het leven van patiënten met autisme en dat van hun naaste verwanten. Het IMI herinnert eraan dat ongeveer één percent van de kinderen een ASD (autism spectrum disorder) vertoont, maar dat er nog altijd geen medicamenteuze behandeling bestaat die werkelijk doeltreffend is. Zonder dan nog te spreken van de vele andere problemen op sociaal vlak en wat het gedrag, de coördinatie, de taal en de communicatie betreft. Vorsers van de universiteiten en de industrie werken samen in het kader van het EU-AIMS-project onder de leiding van Roche en het King's College London en met de medewerking van patiëntengroepen. Het onderzoek zal worden geleid door prof. Declan G. Murphy van het King's College. Het project heeft tot doel de oorzaken van ASD te achterhalen, nieuwe tests uit te werken om kinderen met ASD of kinderen die ASD kunnen krijgen op te sporen, en om eventueel geneesmiddelen te ontwikkelen.