...

Met Project U bouwt het UZ Gent aan het ziekenhuis van de toekomst: een innovatieve, toekomstgerichte universitaire ziekenhuiscampus. De zorg voor de patiënt staat er centraal, maar ook voor bezoekers, medewerkers en studenten zal een aangename, toegankelijke, groene omgeving gecreëerd worden. In samenwerking met de UGent en de Stad Gent werd een masterplan uitgewerkt. De volledige realisatie ervan zal zo'n 20 jaar in beslag nemen. In tegenstelling tot het huidige lappendeken van losstaande bouwwerken - in totaal een 40-tal op de site aan de Corneel Heymanslaan - komt er een 'helder stratenplan' dat alle afdelingen verbindt. In 2029 wil het UZ Gent het grootste deel van de nieuwbouwfase afgerond hebben, om dan verder te gaan met een grote verbouwgolf. Vlaamse overheidssteunHet totaalbudget voor Project U is op 1,6 miljard euro geraamd. Voor de nieuwbouw kan het UZ Gent rekenen op een jaarlijkse Vlaamse investeringssteun van 24,7 miljoen euro. Dat bevestigde Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits tijdens een bezoek aan de campus. Samen met de rector van de UGent prof. Rik Van de Walle en de gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent, prof. dr. Eric Mortier onthulde ze daarbij officieel de Project U-maquette. Prof. dr. Eric Mortier: "We zijn verheugd dat de Vlaamse overheid ons project naar waarde weet te schatten. De toegekende steun brengt ons een belangrijke stap vooruit." De omslag naar het nieuwe patrimonium omhelst een oefening ten belope van 600 miljoen euro die het ziekenhuis zelf moet bekostigen. "We gaan die zoeken in eigen middelen, die we kunnen verwerven door efficiënter te werken. Het overschot zullen we investeren in dit project", aldus Eric Mortier. "Er zijn een aantal gebouwen die onlangs gerenoveerd of nieuw zijn. Die blijven uiteraard."De nieuwe campus moet ook resulteren in een lagere exploitatiekost. "Als we het efficiënter aanpakken, komt er ruimte om dat stuk dat we nog niet gefinancierd hebben, af te betalen. Uiteraard zal er ook geleend moeten worden bij de banken. Het is allemaal voorzien in ons financieel model. We maken ons sterk dat we dat zonder veel problemen aankunnen."Masterplan goedgekeurdDe investeringssteun zal dienen om een aantal belangrijke nieuwbouwontwerpen te realiseren: het hoofdgebouw, het logistiek gebouw en het gebouw voor radiotherapie, urgentiepsychiatrie en energiebeheer. De uitbetaling start vanaf het jaar van de ingebruikname en geldt voor onbepaalde duur. Minister Hilde Crevits licht toe: "Ziekenhuizen die belangrijke bouwwerkzaamheden op touw zetten, moeten aan de Vlaamse Regering een masterplan voorleggen. Als dat goedgekeurd wordt, kunnen ze rekenen op een strategisch forfait. Dat is een jaarlijks bedrag voor de dekking van de kosten die gepaard gaan met de geplande nieuwbouw."De bevestiging van deze investeringssteun komt bovendien samen met de toekenning van de omgevingsvergunning voor de vermelde gebouwen eerder deze maand.