...

Het besluit in kwestie legt aanvullende programmatienormen op als juridische basis om de zorgprogramma's over het Vlaamse grondgebied te verspreiden. Tegen dit besluit werd eerder een beroep tot schorsing ingesteld (Staatsblad 27 maart). Nu is ook een beroep tot nietigverklaring ingesteld. Dit meldt het Staatsblad van 7 mei. Details over de verzoekende partij(en) en de argumenten werden niet vermeld. Minimaal vijftig verstrekkingenArtikel 3 van het aangevochten besluit bepaalt dat een ziekenhuis een planningsvergunning voor een zorgprogramma kan krijgen als dat ziekenhuis minimaal vijftig verstrekkingen verricht als jaarlijks gemiddelde over de laatste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag van de planningsvergunning. Artikel 2 vermeldt om welke verstrekkingen het gaat, namelijk de verstrekkingen op basis van de volgende nomenclatuurnummers: a) 182136-182140 - een of meer trombus retrievers die gebruikt worden bij een endovasculaire intracraniële mechanische trombectomieprocedure bij een ischemisch cerebrovasculair accident; b) 182151-182162 - geheel van katheterisatiemateriaal dat nodig is voor een endovasculaire verwijdering van een intracraniële trombus via aspiratie, of dat nodig is voor het gebruik van een trombus retriever bij een endovasculaire intracraniële mechanische trombectomieprocedure bij een ischemisch cerebrovasculair accident; c) 182173-182184 - geheel van dilatatiemateriaal en eventuele stent die gebruikt worden bij een endovasculaire behandeling van een proximaal gelegen arteriële vernauwing, om toegang te krijgen voor een endovasculaire verwijdering van een intracraniële trombus bij een ischemisch cerebrovasculair accident. Indien op basis van het minimaal aantal van deze verstrekkingen de programmatie nog niet volledig is ingevuld, kan op basis van artikel 5 een planningsvergunning worden toegekend aan een ziekenhuis of samenwerkingsverband dat minder dan vijftig verstrekkingen als jaarlijks gemiddelde over de laatste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag van de planningsvergunning heeft verricht.