...

Aan het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering hechtten de ministers vrijdag 28 oktober hun principiële goedkeuring. De tekst vertrekt nu naar de Raad van State.De twee toestellen die Vlaanderen nog mag 'programmeren', zal de in het BVR beschreven procedure in twee stappen toewijzen. In eerste instantie kijkt het naar de provincies met de laagste MRI-index. De MRI-index wordt berekend door de MRI-ratio voor een provincie (aantal toestellen per 100.000 inwoners) te delen door de MRI-ratio voor heel Vlaanderen. Telkens wanneer een toestel is toegewezen worden de MRI-ratio's en de MRI-index per provincie opnieuw berekend. (Bevolkingscijfers van 1 januari 2021).In de tweede stap wijst de procedure het toestel toe aan een ziekenhuis. Alleen ziekenhuizen komen in aanmerking die bij de 15% beste Vlaamse ziekenhuizen behoren wat betreft de verantwoorde activiteit per MRI-toestel. De verantwoorde activiteit wordt berekend op grond van het aantal verantwoorde bedden in bepaalde diensten (C/D/E/G/M/NIC), het aantal verantwoorde bedden in het chirurgische dagziekenhuis, het aantal erkende bedden met kenletter Sp, A/a, K/k (toestand op 1 juli 2021 - BFM).Alleen de activiteit van het ziekenhuis zelf telt mee - niet die van ziekenhuizen uit dezelfde associatie of groepering, of de activiteit in het locoregionale netwerk.Als twee of meer ziekenhuizen uit dezelfde provincie een aanvraag kunnen indienen, krijgt daarbij het ziekenhuis met de grootste verantwoorde activiteit de voorrang.Wanneer in de provincie met de laagste MRI-index geen ziekenhuis aanwezig is dat een geldige aanvraag kan indienen, wordt die provincie buiten beschouwing gelaten en wordt gekeken welke provincie dan vervolgens de laagste index heeft.