...

De studie is uitgevoerd bij 350 patiënten bij wie openhartchirurgie werd uitgevoerd met cardiopulmonale bypass. Alkalinisering van de urine met natriumbicarbonaat (5,1 mmol/kg) of met natriumchloride (5,1 mmol/kg) verlaagde de incidentie van acute nierbeschadiging niet en verhoogt mogelijk de mortaliteit. (referentie: Haase M et al. PLoS Medicine. 2013;doi:10.1371/journal.pmed.1001426)