...

Professor Renaat Peleman is als arts-specialist inwendige ziekten met een specialisatie longziekten al sinds 1992 verbonden aan het UZ Gent. Peleman specialiseerde verder in infectieziekten en werd in juni 2004 aangesteld tot hoofdarts. In die functie coördineerde hij ziekenhuis-brede projecten zoals het Pegasos-project in 2006 en de NIAZ-Qmentum accreditatie voor kwaliteitsvolle zorg. Het Pegasos-project omvat een nieuwe decentrale structuur met als doel het ziekenhuis beter bestuurbaar te maken.Professor Peleman wil zijn academische loopbaan nu verderzetten en het door hem zelf geïnitieerde Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent (KCGG) uitbouwen. Dit kenniscentrum ressorteert onder de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, de faculteit Farmaceutische Wetenschappen en het UZ Gent. Het stelt wetenschappelijke informatie ter beschikking van medewerkers van het UGent, het UZ Gent en van externen. Daarnaast biedt het ondersteuning op het vlak van gebruik en verwerking. Het KCGG zet ook in op Health Technology Assessment, Health Services Research en Good Clinical Practice. Bedoeling is om mee te evolueren in de veranderende digitale informatiemaatschappij. Onder meer wil professor Peleman met de komst van artificiële intelligentie in de medische sector nieuwe accenten leggen over de verschillende opleidingen en departementen heen. "Samen met artsen, juristen, ethici en ICT'ers willen we bijdragen aan hoogstaand onderzoek over gezondheidsprivacy, -recht en bio-ethiek," aldus de afscheidnemende hoofdarts.Gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent, professor Eric Mortier, dankt Peleman alvast voor zijn jarenlange inzet: "Zijn vakkennis, gedrevenheid en loyaliteit hebben het UZ Gent laten evolueren naar een organisatie die vooruit kijkt", besluit hij.