...

Vanden Berghe raakte al tijdens zijn studies gebeten door research. Hij specialiseerde zich in de oncologie maar interesseerde zich vooral voor menselijke erfelijkheid: "Doel van het genetisch onderzoek is voor mij niet de verbetering van de menselijke soort maar wel de bestrijding van het menselijk leed in de mate waarin het veroorzaakt wordt door erfelijke aandoeningen en aangeboren misvormingen."Professor Vanden Berghe richtte het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid aan de KU Leuven op in 1966 en maakte er als snel een centrum van met wereldfaam. Hij werd vicerector aan de Leuvense universiteit in 1985 en zette zich in voor het onderzoek aan de universiteit. Vanden Berghe was ook stichtend lid van het International Forum for Biophilosophy dat de Golden Eurydyce Award uitreikt. Hij kreeg in 1993 de titel van baron. Toen Vanden Berghe in 1999 met emiritaat ging, verklaarde minister Vandenbrande dat hij een van de inspiratiebronnen was voor de Vlaamse regering om het onderzoeksbudget te verhogen, en om het Vlaams Instituut voor Biotechnologie op te richten.Na zijn emiritaat was Vanden Berghe nog drie jaar voorzitter van de Koning Boudewijnsstichting.Vanden Berghe stond bekend voor zijn menselijke aanpak en zijn veelzijdige interesses.De redactie betuigt haar medeleven met zijn familie en vrienden.