...

Professor Pieters (16 juli 1951-6 oktober 2018) ging in 2017 op emeritaat en sinds september 2018 was hij netwerkcoördinator van het Transmuraal Project 107 Leuven-Tervuren voor de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Voordien was hij actief als psychiater binnen het UC Sint-Jozef en later als diensthoofd gedragstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum in Leuven. Hij werkte ook in het nachthospitaal Sint-Alexius in Elsene en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg van Leuven.Tot aan zijn emeritaat in 2017 was dokter Pieters aan de KU Leuven verbonden als hoofddocent en onderzoeker. Hij had wel nog een onderzoeksopdracht.Artikel 107Altijd al is professor Pieters een groot voorstander geweest van de verdere vermaatschappelijking van de psychiatrische zorg -de zogenaamde projecten in het kader van artikel 107 in de geestelijke gezondheidszorg. Op die manier zou ambulante zorg voor psychiatrische patiënten beter beschikbaar komen. Professor Pieters had de naam een bevlogen psychiater te zijn. De uitvaartplechtigheid heeft nu vrijdag 12 oktober plaats.