...

Na zijn specialisatie pediatrie in Leuven studeerde Paul Casaer verder aan het Instituut voor Ontwikkelingsneurologie in het Nederlandse Groningen. Zijn onderzoek ging de interactie na tussen houdingscontrole en ademhalingscontrole bij pasgeborenen. Daarna werkte hij in Zürich waar hij naast klinische neurologie vooral ook aandacht besteedde aan neuroradiologie en klinische neurofysiologie. In 1975 keerde prof. Casaer terug naar België.Aan de UZ Leuven bouwde hij kinderneurologie uit en startte verschillende zorgprogramma's op, te beginnen met kinderneurochirurgie-kinderneurologie. Daarna volgden zorgprogramma's epilepsie, neuro-oncologie, spina bifida, neuromusculaire pathologie, perinatale neurologie en cerebral palsy. Paul Casaer werd in 1995 benoemd tot diensthoofd-directeur van het kinderziekenhuis dat hij het volgende decennium progressief uitbouwde tot een tertiair centrum met toenemende subspecialisatie.Professor Casaer was een 'verfijnd' academicus die zich ook op maatschappelijk vlak engageerde. In 1964-'65 was hij praeses van Medica Leuven. Verder lag Casaer aan de basis van het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Paediatric Neurology, was medestichter van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde, lid van het Bestuurscomité van de UZ Leuven en lid van het bureau van de faculteit Geneeskunde.