Prof. Yvan Vandenplas in een persbericht: "De Academie van Kindergeneeskunde heeft nagedacht over hoe de kinderarts in het algemeen kan bijdragen tot het verder versterken van de functie van de huisarts in de eerste lijn. Jammer genoeg werd dit weergegeven alsof de huisarts vandaag deze functie niet goed vervult, wat hij ongetwijfeld wel doet. Ik wil duidelijk stellen dat het mijn persoonlijke visie is dat de kinderartsopgeleid wordt voor de tweede en derde lijn, en dat de kindergeneeskunde in de eerste lijn toekomt aan de huisarts. Wanneer de aandoeningen meer complex zijn worden die doorverwezen naar de tweede lijn, daar moet de kinderarts staan. Die samenwerking loopt goed dank zij de inspanningenvan alle partijen. De competenties van eerste en tweede lijn versterken elkaar. Bij deze mijn welgemeende excuses. Vele huisartsen reageerden en ze hebben gelijk".

Ambivalentie

De Academie voor Pediatrie is een overkoepelende organisatie waarin de Belgische universiteiten, de wetenschappelijke verenigingen (de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde, de VlaamseVereniging voor Kindergeneeskunde, de Groupement Belge de Pédiatres de Langue Française) en de Beroepsvereniging vertegenwoordigd zijn. De opschorting van het zorgprogramma uit 2014 leidt tot ambivalentie over de programmatie van zorg voor kinderen. De Academie voor Pediatrie heeft een visietekst opgesteld over de toekomstige organisatie en plaats van de Kindergeneeskunde in België. Deze tekst haalt bijgevolg de relaties van de kinderarts met de eerste lijn aan, maar bespreekt veel meer de voorstellen van de kinderartsen over de organisatie van de gezondheidszorg voor kinderen in de tweede en derde lijn en de plaats en de rol van de kinderarts hierin. Deze tekst wil een basis zijn voor verder overleg met alle betrokken partijen, luidt het.

(Persbericht Academie van Kindergeneeskunde)

Prof. Yvan Vandenplas in een persbericht: "De Academie van Kindergeneeskunde heeft nagedacht over hoe de kinderarts in het algemeen kan bijdragen tot het verder versterken van de functie van de huisarts in de eerste lijn. Jammer genoeg werd dit weergegeven alsof de huisarts vandaag deze functie niet goed vervult, wat hij ongetwijfeld wel doet. Ik wil duidelijk stellen dat het mijn persoonlijke visie is dat de kinderartsopgeleid wordt voor de tweede en derde lijn, en dat de kindergeneeskunde in de eerste lijn toekomt aan de huisarts. Wanneer de aandoeningen meer complex zijn worden die doorverwezen naar de tweede lijn, daar moet de kinderarts staan. Die samenwerking loopt goed dank zij de inspanningenvan alle partijen. De competenties van eerste en tweede lijn versterken elkaar. Bij deze mijn welgemeende excuses. Vele huisartsen reageerden en ze hebben gelijk".AmbivalentieDe Academie voor Pediatrie is een overkoepelende organisatie waarin de Belgische universiteiten, de wetenschappelijke verenigingen (de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde, de VlaamseVereniging voor Kindergeneeskunde, de Groupement Belge de Pédiatres de Langue Française) en de Beroepsvereniging vertegenwoordigd zijn. De opschorting van het zorgprogramma uit 2014 leidt tot ambivalentie over de programmatie van zorg voor kinderen. De Academie voor Pediatrie heeft een visietekst opgesteld over de toekomstige organisatie en plaats van de Kindergeneeskunde in België. Deze tekst haalt bijgevolg de relaties van de kinderarts met de eerste lijn aan, maar bespreekt veel meer de voorstellen van de kinderartsen over de organisatie van de gezondheidszorg voor kinderen in de tweede en derde lijn en de plaats en de rol van de kinderarts hierin. Deze tekst wil een basis zijn voor verder overleg met alle betrokken partijen, luidt het.(Persbericht Academie van Kindergeneeskunde)