...

De doelstelling van de organiserende vzw LevensEinde InformatieForum (LEIF) is een waardig levenseinde voor iedereen. De wil van de patiënt staat daarbij voorop. En uiteraard is LEIF in medische middens ook en vooral bekend voor zijn LEIF-artsen, in Vlaanderen zijn ze met circa 300. Bij euthanasie voorziet de wet immers in de verplichte raadpleging van een tweede arts. In de praktijk is het vaak niet eenvoudig om een bevoegde en onafhankelijke tweede arts te vinden. Die lacune vullen de LEIF-artsen in, ze kunnen als onafhankelijke arts gevraagd worden.SterrenchefsIn 2013 reikte LEIF de eerste prijs 'Waardig Levenseinde' uit. Dat gebeurde toen ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van LEIF. Bekroond werden de senatoren Jacinta De Roeck, Jeannine Leduc en Myriam Vanlerberghe die mee aan de basis lagen van de euthanasiewet. In 2015 won roelstoelatlete Marieke Vervoort de prijs. De derde editie van de LEIFtime Achievement Award ging gisteren naar professor Etienne Vermeersch (82). De bekende prof. maakte al in de jaren 1970 de geesten rijp voor euthanasie, stelde prof. Wim Distelmans in zijn motivatie. Etienne Vermeersch, moraalfilosoof, ethicus en opiniemaker staat bekend voor zijn heldere maar vaak provocerende stellingen. De award werd uitgereikt op een benefietdiner waaraan vijf sterrenchefs en een top chocolatier-patissier meewerkten. De opbrengst van de avond gaat integraal naar LEIF.