...

"The exam system obliges students to sit alone at their desks in preparation for a world in which ... they will need to work collaboratively", zo twitterde professor dokter Jan Eggermont (zie foto onder) begin vorige maand. Het citaat haalde hij uit in een interview van de Britse kwaliteitskrant The Guardian met Tony Little, het schoolhoofd van het Eton College.Maar hoe zit het met het onderwijssysteem in ons land?Functioneren in groep"Wat mij vooral trof in het interview met die man was dat hij het belang van samenwerken zo sterk benadrukte. En terecht: terwijl bijna elke student later in zijn of haar beroepssituatie in groep zal moeten functioneren, ontbreekt het element samenwerking in het klassieke opleidings- en evaluatiesysteem", aldus Eggermont."Voor artsen in spe is 'collaboreren' misschien wel extra belangrijk. De organisatie van onze gezondheidszorg, met transmurale zorg, zorgpaden, de opvolging van chronische patiënten, enzovoort vraagt immers een doorgedreven samenwerking. Zowel met collega-artsen als met andere zorgverleners. De vraag is dan ook of we dat aspect wel voldoende gestalte geven in ons onderwijssysteem.""Het antwoord op die vraag is gelukkig positief", gaat de Leuvense vicedecaan verder. "De Vlaamse universiteiten hebben de laatste jaren een belangrijke evolutie doorgemaakt, waarbij de zeven CanMEDS-rollen (1) steeds nadrukkelijker als referentie gingen fungeren. Een van die rollen: de arts als collaborator."Lees het integrale interview met prof. dr. Jan Eggermont in AK 2376 van vrijdag 19 september.