...

"Ik wens niet in de pers te reageren", zegt professor Distelmans. "En dit om het beroepsgeheim en het onderzoek niet te schaden. Maar ik kan je wel zeggen dat Tom Mortier wel degelijk op de hoogte is gebracht van de euthanasie van zijn moeder. Hij werd via e-mail geïnformeerd. Als hij zegt niet geïnformeerd te zijn, dan liegt hij."Op allerlei fora wordt het dossier ondertussen wel druk besproken, waarbij de meerderheid de kant van Wim Distelmans kiest. Maar ondertussen is een klacht bij het parket van Leuven boven water gekomen, waarin een vrouw uit Keerbergen de arts beschuldigt van belangenvermenging bij de euthanasie van haar moeder. Ook deze dame zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de plotse dood van haar "niet ongeneeslijk zieke" moeder. De klacht dateert van augustus vorig jaar.