...

Dokter Mottrie wordt algemeen erkend als een autoriteit op het vlak van robotchirurgie. Hij is diensthoofd urologie van het OLV-ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove. Deze dienst telt vijf stafleden en is gespecialiseerd in complexe ingrepen met robot- en laserchirurgie. Bekendheid geniet prof. Mottrie toch vooral als drijvende kracht achter het ORSI-opleidingscentrum in Melle.Al in 2015 ontving professor Mottrie van de British Association of Urology Surgeons de Golden Telescope Award voor zijn significante bijdrage aan de urologie, meer bepaald op het vlak van de robotchirurgie. Einde juni op de jaarvergadering van de Britse artsenvereniging kwam daar dan de St Paul's Medal bij. Deze jaarlijkse prijs bekroont sinds 1989 een uroloog van buiten het Verenigd Koninkrijk "die een belangrijke bijdrage leverde aan de Britse associatie van urologische chirurgen en, meer algemeen, aan de urologie in het Verenigd Koninkrijk."