...

'Deontologische, ethische en wettelijke implicaties van de zorg voor minderjarigen', zo luidt de titel van het proefschrift dat Prof. Dr. Michel Deneyer gisteren verdedigde aan de VUB in het kader van het behalen van de academische graad van Doctor in de Medische Wetenschappen. Aan de hand van talloze voorbeelden uit de praktijk tast Prof. Dr. Deneyer de grenzen van de rechten van minderjarige patiënten af en toont hij de moeilijkheden die vaak opduiken. Wat moet een arts bijvoorbeeld doen als ouders uit geloofsovertuiging een levensnoodzakelijke bloedtransfusie weigeren voor hun minderjarige kind? En hoe moet hij omgaan met het verzoek van een puberend meisje dat vraagt om haar contraceptiegebruik te verzwijgen voor haar ouders? Door dergelijke voorbeelden te ontleden en af te toetsen aan de wet betreffende de rechten van de patiënt (WPR), wil Prof. Dr. Deneyer zijn collega-pediaters zowel een houvast als een naslagwerk aanreiken waarin klaarheid wordt geschept. Tegelijkertijd wil hij minderjarigen bewust maken van de rechten die zij hebben en hun ouders aansporen om daar rekening mee te houden. Op basis van een enquête ontleedt Prof. Dr. Deneyer ook hoe kinderartsen vandaag omgaan met de WPR: hoe goed kennen ze de wet, hoe staan ze ertegenover, hoe vullen ze de wettelijke bepalingen in in hun praktijk, ... Die analyse laat zien dat er nog veel vooruitgang geboekt kan worden. Er is onder andere behoefte aan meer, betere en duidelijkere protocols. En daarvoor geeft Prof. Deneyer alvast een eerste aanzet. Hij stelt verschillende richtlijnen voor en geeft de aanzet voor de uitwerking van een platform dat een permanente beschikbaarheid garandeert van gezondheidsgegevens en dat pediaters moet toelaten om eenvoudiger gegevens onder elkaar uit te wisselen. In Artsenkrant van vrijdag gaan we dieper in op enkele punten uit het proefschrift van Prof. Dr. Deneyer.