...

Deze namiddag stelde minister De Block haar hervormingsplannen voor de ziekenhuisfinanciering (zie ook Artsenkrant van donderdag 30 april) voor in het Parlement. Tegelijk maakte ze een beknopte agenda voor de komende jaren wereldkundig. Ook al is het jaar al een eindje gevorderd, de agenda voor 2015 is goed gevuld. Het Kenniscentrum maakt bijvoorbeeld een studie over 'het gewenste zorglandschap met netwerken'. Dit en volgend jaar moeten de financieringsclusters voor hoge, medium- en laagvariabele zorg gestalte krijgen. Voorts onthouden we uit de agenda nog dat een vereenvoudiging van de verplichte registraties concreet wordt uitgewerkt. De eerste reeks vereenvoudigingen zou dan in 2016 gebeuren.Volgend jaar volgt een uitwerking van de concepten 'algemeen ziekenhuis' en 'netwerk'. Een begin wordt gemaakt met het aanpassen van de regelgeving voor in netwerken functionerende ziekenhuizen terwijl in de tweede helft van het jaar de fameuze 'pay for performance' opstart. Het KCE-eindrapport over de financiering van de spoedgevallendiensten en de wachtposten rolt van de persen.Over naar 2017. Als alles goed gaat, treedt dan de nieuwe ziekenhuisfinanciering voor laagvariabele patiëntengroepen in werking. Eind van het jaar volgt een grondige evaluatie van de proefprojecten. Tevens is het de bedoeling 'meer complexe vereenvoudigingen' van verplichte registraties door te voeren. In de zomer verwacht minister De Block de KCE-eindrapporten over het nieuwe zorglandschap.Zo belanden we naadloos in 2018. Dan volgt de invoering van de nieuwe geïntegreerde ziekenhuisfinanciering en volgt een grootschalige invoering van gunstig beoordeelde pilootprojecten.Die timing, benadrukt het kabinet De Block tot slot, bevat een aantal streefdata. Het is niet zeker dat ze altijd op alle onderdelen gerespecteerd kan worden. En uiteraard is de uitwerking concreter de eerste jaren en vager naargelang de tijd voortschrijdt.