...

Nog dit najaar wil de Vlaamse overheid op die manier experimenteren met "brede eerstelijnspraktijken". Middelen voor een hervorming van Impulseo zijn er gekomen door de afschaffing van de vestigingspremie vorig jaar.De bruuske afschaffing van de premie op het moment dat de jonge huisartsen in het midden van de coronacrisis hun nieuwe praktijk zouden gaan opstarten, kwam als een koude douche.De maatregel moest helpen de zesprocentbesparing in verschillende sectoren te realiseren waartoe de aantredende Vlaamse regering eind 2019 had beslist. Het geld dat door het wegknippen van deze uitgave nog verder overbleef, zou geïnvesteerd in "het uitbouwen van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden".De nota dat dat plan gestalte moet geven, is nu vrijdag goedgekeurd op de Vlaamse ministerraad. Er komt een oproep voor proefprojecten.Daarnaast komt er een extra renteloze lening van 10.000 euro voor extra ruimte of infrastructuur, voor het investeren in multidisciplinaire samenwerking en in opleiding.De Vlaamse regering wil ook onderzoeken hoe in de toekomst VIPA-middelen kunnen worden ingezet worden om bijvoorbeeld lokale besturen te ondersteunen die samen met partners willen investeren in brede eerstelijnspraktijken.