...

Het onderzoek betrof de oudere populatie van drie sociaal-demografisch verschillende Antwerpse gemeenten: district Borgerhout, gemeente Schilde en gemeente Vosselaar. Het kostte 504.000 euro, gespreid over drie jaar. Uit het onderzoek blijkt dat de opsporing via bevolkingsonderzoek bij een doelgroep met gewoon risico (50-74 jaar zonder indicaties op verhoogd risico) haalbaar is. De doelgroep beoordeelt het proces gunstig en de participatiegraad bereikt met 44,3% een zeer aanvaardbaar niveau. De deelname in Borgerhout lag wel aanzienlijk lager.Huisarts cruciaalEen rechtstreekse uitnodiging via de post had meer succes dan via de huisarts (resp. 64,27% en 24,75%). Toch heeft de huisarts een cruciale rol in het sensibiliseren van personen die niet gemotiveerd zijn voor deelname, luidt het. Hij ontvangt ook de resultaten van de screening en zal bij een positief testresultaat doorverwijzen voor colonoscopie. Het onderzoek van de doelgroep met verhoogd risico en het aanspreken van eerstegraadsverwanten van personen met dikkedarmkanker blijkt veel moeilijker uitvoerbaar te zijn. De onderzoekers stellen dan ook voor om hen via de reguliere gezondheidszorg te laten benaderen.Algemeen onderzoek?De Vlaamse werkgroep darmkankeropsporing krijgt nu de opdracht om een advies te formuleren over hoe een bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker in Vlaanderen kan worden georganiseerd. Dat op basis van de resultaten van dit proefproject, de Europese aanbevelingen en de in de werkgroep aanwezige expertise. Daarna beslist de Vlaamse regering of er al dan niet een algemeen bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker in Vlaanderen wordt opgestart.Meer details over dit evaluatie van dit proefproject leest u in Artsenkrant van vrijdag.