...

Patrik Roelandt werd twee jaar geleden op 1 december tijdens een huisbezoek door een patiënt vermoord. De dader stond bij het gerecht bekend als agressief. Juist dokter Roelandt die de agressie tegen artsen op de agenda had gezet, werd zelf het dodelijke slachtoffer van een moord die mogelijk te vermijden was geweest.VerwezenlijkingenPRaag (de Patrik Roelandt anti-agressie groep) en Domus Medica zetten naar aanleiding van de start van het proces op een rijtje van wat er ondertussen verwezenlijkt is geweest.De overheid actualiseerde de informatie over de veiligheidsmaatregelen die mogelijk zijn in een artsenpraktijk, en paste de wet op het beroepsgeheim aan zodat tijdens een zogenaamd 'casusoverleg' artsen en het gerecht informatie kunnen uitwisselen over onrustwekkende situaties.Domus Medica omschreef de functie van veiligheidscoördinator binnen de huisartsenkring en startte een opleiding. Ook Domus Medica bracht een brochure met informatie over veiligheid uit.De Nationale Raad van de Orde van Artsen wijst er naar aanleiding van de start van het proces ook op dat de Orde een meldpunt voor agressie oprichtte en er een wetenschappelijke enquête naar het voorkomen van agressie werd uitgevoerd.To do'sDomus Medica zet ook op een rijtje wat er nog moet gebeuren: - ondersteuning van de veiligheidsmaatregelen in de artsenpraktijk (bijvoorbeeld een alarmknop);- voldoende financiële middelen om de veiligheid van wachtposten en de wachtdienst te verzekeren;- een sensibilisatiecampagne rond nultolerantie.Vorige week waren de huisartsen op bezoek in het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken. De brief van de minister aan de politiezones zou klaarliggen maar is nog niet verzonden. Als voorbeelden zouden misschien de protocollen van politiezone van Roeselare en die van Sint-Niklaas meegestuurd worden, weet mede-oprichter van PRaag Ralph Pacqueu. Het zou wel te verkiezen zijn dat politiezones niet aangespoord maar verplicht worden om een protocol met de huisartsen uit te werken, vindt Pacqueu.Hetzelfde punt maakt de Bvas in een persmeddeling.