...

Naar aanleiding van de Corona-pandemie zaten de federale regering en de top van de farmaceutische industrie vorige week samen. Dit in het kader het R&D Bioplatform dat in 2005 werd opgericht. Dit platform brengt bedrijfsleiders van de farma-bedrijven, de koepelorganisatie pharma.be en regeringsleden regelmatig samen.Zoals bekend heeft de Belgische industrie internationaal een zeer goede reputatie op het vlak van farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling. In de strijd tegen Covid-19 is het de bedoeling daarvan optimaal gebruik te maken. Jaarlijks investeren farma-bedrijven in ons land meer dan 3,6 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Op het overleg vorige week werd een overzicht gegeven van de verschillende initiatieven die in ons land gevestigde farmaceutische en biotech-ondernemingen nemen in de strijd tegen Covid-19. Tevens besprak men een aantal bijkomende initiatieven die op korte termijn in stelling kunnen gebracht worden.De belangrijkste maatregel is dat klinische studies naar vaccins en nieuwe geneesmiddelen al na vier dagen opgestart kunnen worden na indiening bij het Geneesmiddelenagentschap. Bovendien wordt de capaciteit om patiënten op Covid-19 te testen gevoelig verhoogd. Labo's van farma-bedrijven zullen namelijk ook tests kunnen uitvoeren. De bedrijven engageerden zich ook om te voldoen aan de noden van de gezondheidswerkers. Zo worden bijvoorbeeld productielijnen omgegooid om desinfecterende handgels te kunnen maken. Van zijn kant is de regering bereid een Belgische unit op te richten voor de bestrijding van besmettelijke ziekten. Dat laat toe in een optimale omgeving fase 1 klinische studies en human challenge klinische studies uit te voeren om het onderzoek rond Covid-19 te versnellen. Hiervoor is een financiering voorzien van 40 miljoen euro gebaseerd op een publiek-privaat partnership. Daarmee neemt België een unieke plaats in binnen Europa.