...

Artsenkrant stelde het al meermaals aan de kaak. Ziekenfondsen zetten een zoekmotor op hun website, waarmee, in de eerste plaats, hun leden kunnen checken of een arts is toegetreden tot het akkoord - en dus de conventietarieven hanteert. Die zoekmotoren vermelden ook het adres van de arts - en dat is meestal zijn privéadres.Sectoraal comité geeft adviesDe Orde kreeg hier verschillende vragen over. Ze speelde die door naar afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid. Op vijf mei laatstleden bracht die een advies uit.Volgens het sectoraal comité kan een arts er geen bezwaar tegen hebben dat de websites het adres vermelden waar hij zijn "beroepsactiviteiten" uitoefent. Ook als hij zijn beroepsactiviteiten uitoefent in een gedeelte van zijn privéwoning, is het adres geen privégegeven, vindt het sectoraal comité."De ziekenfondsen mogen in beginsel geen pure privéadressen bekendmaken, dat wil zeggen adressen die niets met de beroepsactiviteiten van een geneesheer te maken hebben", zo vervolgt het advies. Dat lijkt de artsen die bezwaar aantekenen tegen de publicatie van hun privéadres gelijk te geven.Maar, we zijn er niet. Zo gaat het advies verder:"Het behoort evenwel tot de verantwoordelijkheid van de geneesheer zelf om aan de officiële instanties (zoals het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) zijn correcte beroepsadres(sen) door te geven. Hij kan zich niet verzetten tegen de publicatie van zijn privéadres indien hij het zelf als beroepsadres heeft gemeld."Hete aardappelDe hete aardappel wordt dus weer maar doorgeschoven naar de artsen zelf. Want wat is de kwestie: de ziekenfondsen publiceren het adres dat de arts aan het Riziv doorgeeft als zijn correspondentieadres. Dat correspondentieadres kan hij bijvoorbeeld opgeven via MyRiziv.Maar artsen konden tot nog toe maar één adres aan het Riziv doorgeven, waarop ze hun brieven over hun beroepsactiviteit wensen te ontvangen. De ziekenfondsen gaan er voor het gemak vanuit dat dit het praktijkadres is. In werkelijkheid ontvangen de artsen de correspondentie over deze administratieve, vaak aan hun inkomen gerelateerde aangelegenheden vaak liever op hun thuisadres.Het Riziv meldde enige tijd geleden dat het binnen afzienbare tijd wel mogelijk zal zijn meer dan één adres via MyRiziv op te geven, en dus een onderscheid te maken tussen hun praktijkadres en het adres waarop ze de post van het Riziv wensen te ontvangen.Misschien kan de arts dan eindelijk van deze hete aardappel af.