...

De hervorming moet er komen om in overeenstemming te zijn met de onlangs goedgekeurde Europese verordening. Tegen mei 2018 moet de nieuwe commissie opereren als een onafhankelijk regulator.De commissie moet aan de ene kant versterkt worden maar moet aan de andere kant ook rekenschap kunnen afleggen. Ze treedt op als een autonome administratieve autoriteit en kan bedrijven boetes opleggen die tot 4% van de omzet kunnen oplopen - dat is de omzet die het bedrijf wereldwijd realiseert. De Privacycommissie krijgt zelf ook rechtspersoonlijkheid.De Privacycommissie zal vier gescheiden kamer omvatten: een auditoraat, een 'administratieve afhandelingskamer', een 'advies- en machtigingskamer' en een algemeen secretariaat. Er zullen heel wat minder mandaten zijn - de sectorale comités worden afgeslankt. Een mandaat zal voortaan maar een keer kunnen worden verlengd.De werking moet transparant zijn. Er komt een vertegenwoordiger van de publieke sector, en ook een van de privésector. De commissie kan verantwoordelijken voor de dataverwerking horen. Om een advies te onderbouwen is een consultatieronde van het middenveld mogelijk.Beroep wordt mogelijk tegen een advies of een boete van respectievelijk de advies- en de afhandelingskamer.Voltijdse commissarissen moeten de expertise vergroten. De staatssecretaris moet een uitbreiding met 5 VTE's van de dienst Bescherming Persoonsgegevens bij de FOD justitie onderzoeken. Maar dat alles binnen een "budgetneutraal kader".