Niet voor het eerst wordt in de huidige gezondheidscrisis te pas - en vooral te onpas - met het recht op privacy gezwaaid.

De ZNA-ziekenhuizen weigeren sinds september systematisch niet-gevaccineerde sollicitanten. Daarmee anticipeerde het netwerk op een wet waarmee minister Vandenbroucke tegen eind dit jaar zorgverstrekkers verplicht om zich te laten vaccineren.

Maar dat kan niet, luidde de kritiek van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De vaccinatiestatus is een onderdeel van de gezondheidsstatus en de demarche van ZNA betekent dus dat men gezondheidsgegevens registreert en verwerkt. Daarop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en dus mag een personeelsdienst niet naar die informatie vissen, zo luidt het bij de GBA.

Een ziekenhuis zou dus niet naar de vaccinatiestatus van sollicitanten kunnen vragen - nota bene om patiënten te beschermen

Maar is dat wel zo? Een ziekenhuis zou dus niet naar de vaccinatiestatus van sollicitanten kunnen vragen - nota bene om patiënten te beschermen. Terwijl de eerste de beste cafébaas in Brussel zijn klanten naar hun covid-safe certificaat moet (moet!) vragen. En dat zou dan geen inbreuk op de privacy zijn.

De eminente rechtsgeleerde professor em. Herman Nys (KU Leuven) is het alvast niet eens met de GBA. Voor hem is 'vaccinatiestatus' geen gezondheidsgegeven. Hij interpreteert de AVG-artikels hierover ook niet op die manier.

Vaccinatiestatus zegt namelijk niets met zekerheid over iemands mentale of fysieke gezondheid, redeneert prof. Nys. De enige informatie die eruit voortvloeit is het antwoord op de vraag of iemand al dan niet gevaccineerd is. Want als de GBA het bij het rechte eind zou hebben dan kunnen alleen artsen of mensen die gebonden zijn door het beroepsgeheim naar iemands vaccinatiestatus vragen. Want enkel zij mogen gezondheidsgegevens 'verwerken'.

Niet voor het eerst wordt in de huidige gezondheidscrisis te pas - en vooral te onpas - met het recht op privacy gezwaaid.De ZNA-ziekenhuizen weigeren sinds september systematisch niet-gevaccineerde sollicitanten. Daarmee anticipeerde het netwerk op een wet waarmee minister Vandenbroucke tegen eind dit jaar zorgverstrekkers verplicht om zich te laten vaccineren. Maar dat kan niet, luidde de kritiek van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De vaccinatiestatus is een onderdeel van de gezondheidsstatus en de demarche van ZNA betekent dus dat men gezondheidsgegevens registreert en verwerkt. Daarop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en dus mag een personeelsdienst niet naar die informatie vissen, zo luidt het bij de GBA. Maar is dat wel zo? Een ziekenhuis zou dus niet naar de vaccinatiestatus van sollicitanten kunnen vragen - nota bene om patiënten te beschermen. Terwijl de eerste de beste cafébaas in Brussel zijn klanten naar hun covid-safe certificaat moet (moet!) vragen. En dat zou dan geen inbreuk op de privacy zijn. De eminente rechtsgeleerde professor em. Herman Nys (KU Leuven) is het alvast niet eens met de GBA. Voor hem is 'vaccinatiestatus' geen gezondheidsgegeven. Hij interpreteert de AVG-artikels hierover ook niet op die manier. Vaccinatiestatus zegt namelijk niets met zekerheid over iemands mentale of fysieke gezondheid, redeneert prof. Nys. De enige informatie die eruit voortvloeit is het antwoord op de vraag of iemand al dan niet gevaccineerd is. Want als de GBA het bij het rechte eind zou hebben dan kunnen alleen artsen of mensen die gebonden zijn door het beroepsgeheim naar iemands vaccinatiestatus vragen. Want enkel zij mogen gezondheidsgegevens 'verwerken'.