...

Het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth is een van de grote bouwprojecten op de campus van het UZ Gent, goed voor een investering van 35 miljoen euro. De nieuwbouw is een bijkomende vleugel van circa 15.000 m2 aan het bestaande Kliniekgebouw K12. Er werd gekozen voor een eigenzinnig en herkenbaar gebouw met wat speelsere vormen en ruime groenpartijen, met een glooiend verloop, die deels als een groendak fungeren voor de gelijkvloerse bouwlaag en de eerste verdieping. "Sinds het ontstaan van een pediatrische afdeling aan onze Alma Mater, is dit het vierde kinderziekenhuis dat in gebruik wordt genomen", zegt diensthoofd Prof. Dirk Matthys. "Het concept is echter totaal verschillend van de vorige edities, en beantwoordt volledig aan de huidige behoeften van een moderne universitaire pediatrie, met het accent op derdelijnsgeneeskunde. In de jaren 1970 beschikte de kinderafdeling over meer dan 200 bedden, terwijl het nieuwe zienkenhuis slechts 78 bedden telt. Daartegenover staat een sterke stijging van het aantal daghospitalisaties, die nu de 6.000 overstijgen." Meer aandacht voor oudersIn het nieuwe kinderziekenhuis gaat de aandacht niet alleen naar de medische zorg, maar ook naar een comfortabele en kindvriendelijke omkadering: kinderen kunnen er spelen in een speelzaal, deelnemen aan creatieve namiddagen en les volgen via een school die aan het ziekenhuis verbonden is. "Nog niet zo lang geleden mochten de ouders alleen hun kinderen komen bezoeken van twee tot zes. Nu krijgen ze comfortabele slaapgelegenheden om bij hun kind desgewenst te overnachten. En als het om medische redenen niet mogelijk is om in de kamer van het kind te overnachten, wordt naar een alternatief gezocht. Een grote stap vooruit in vergelijking met de vroegere situatie", zegt kinderoncoloog Prof. Yves Benoit. Allereerste 'speech'Het ziekenhuis is ook rechtstreeks verbonden met alle andere diensten van het UZ, in tegenstelling tot het vroegere gebouw dat geoleerd stond. Tijdrovende transporten voor speciale onderzoeken of operaties behoren tot het verleden. Dat wijst ook op een betere integratie van de pediatrie met de geneeskunde voor volwassenen, wat de zorgcontinueit voor patiten van kinder- naar volwassen leeftijd ten goede komt. De verhuizing van oud naar nieuw ziekenhuis vond al eind juni plaats. De bouw van de nieuwe pediatrie gebeurde immers perfect volgens schema, en nam zelfs geen volledige twee jaar in beslag. Bij de inhuldiging gisteren heeft de kleine prinses Elisabeth, in het bijzijn van haar ouders, haar allereerste 'openingsspeech' gehouden en na een korte academische zitting aan de ingang van het ziekenhuis een gedenkplaat onthuld. Nadien bracht de prinselijke familie een bezoek aan drie gehospitaliseerde kinderen en hun ouders. Zo werd een nieuw hoofdstuk van de pediatrie in het Gentse UZ plechtig ingeluid.