...

Na eerder deze maand al vertegenwoordigers van het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) te hebben ontvangen, zat kersvers Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op maandag 13 oktober samen met professor Bernard Himpens (KU Leuven), de voorzitter van de examencommissie. Op de agenda: de hervorming van het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde.Tijdens dat overleg raakten minister Crevits en professor Himpens het alvast eens over een deelaspect van die hervorming, namelijk de oprichting van een begeleidingscommissie die permanent moet toezien op de kwaliteit van het ingangsexamen. "Dit is allemaal nog prematuur, voorlopig is er enkel sprake van een principieel akkoord over de vestiging van zo'n commissie", reageerde Himpens tegenover Artsenkrant. "Nu is het aan minister Crevits om de modaliteiten de komende weken uit te werken. Iets wat ze zal doen in samenspraak met de verschillende stakeholders, zoals de studenten zelf, de Vlaamse geneeskundefaculteiten en de examencommissie."Meer lezen over het overleg dat minister Crevits had met de Vlaamse geneeskundestudenten? Klik dan hier.