Sterk pleidooi van collega-psychiater Thomas Pattyn in Artsenkrant rond het debat van het sociaal statuut van de assistent-specialist in opleiding.

"Een opleiding dient kennis, vaardigheden en een professionele houding aan te leren. Een opleiding dient niet om een erbarmelijke arbeidssituatie geleidelijk aan als 'normaal' te laten aanvoelen. Het doet wat denken aan het verhaal met de kikker die niet uit de pot springt als het water maar geleidelijk aan opwarmt. Op het einde is de kikker wel dood, hoor. De cijfers van suïcide onder artsen liegen niet in deze context."

Vanuit de werkgroep 'PreventieArts' steunen wij onze jonge collega's van de Vaso, en treden we collega Pattyn hierin bij. Als preventieartsen zetten wij het credo 'Primum non nocere' dagelijks om in de praktijk, en beseffen we het belang van goede arbeidsomstandigheden maar al te goed. Onze jeugdartsen pleiten iedere dag voor de best mogelijke ontwikkeling van kinderen. Het ongeboren kind van een aso is nét even fragiel als dat van een verpleegkundige. Moederschapsbescherming zou dan ook gelijk moeten zijn voor beide beroepsgroepen. En liefst ook een gelijkaardig arbeidsstatuut.

Aan alle stageplaatsen: 'Stop met het spelen met menselijk en intellectueel kapitaal!'

We zien in de arbeidsgeneeskunde en jeugdgezondheidszorg vaak collega's starten die initieel voor een specialisatie kozen, doch omwille van deze erbarmelijke omstandigheden stoppen met hun opleiding met een burn-out. Maatschappelijk een grote kost, maar vooral persoonlijk. We proberen deze collega's zo goed mogelijk op te vangen. Al te vaak zien we gebroken mensen die hun hart niet konden volgen in hun verdere loopbaan.

Uiteraard zijn wij als preventieartsen blij dat deze jonge krachten onze beroepsgroep nadien geregeld komen versterken. Jeugdarts en arbeidsarts blijft een knelpuntberoep.

Hiervoor moeten we echter een andere weg inslaan. De preventieve geneeskunde aantrekkelijker maken en positief in het daglicht stellen in de basisopleiding geneeskunde, met preventieve geneeskunde als een verplichte stage voor álle artsen.

Intussen zeggen we aan alle stageplaatsen: "Stop met het spelen met menselijk en intellectueel kapitaal!"

Vanuit de werkgroep ondertekenden wij de petitie voor betere arbeidsomstandigheden en sociale bescherming van artsen in opleiding.

In naam van de werkgroep PreventieArts:

Tine Gregoor (arbeidsarts Idewe - consultatiearts Kind & Gezin),

Ilse Tack (arbeidsarts Securex - voormalig jeugdarts CLB & Kind&Gezin).

Sterk pleidooi van collega-psychiater Thomas Pattyn in Artsenkrant rond het debat van het sociaal statuut van de assistent-specialist in opleiding."Een opleiding dient kennis, vaardigheden en een professionele houding aan te leren. Een opleiding dient niet om een erbarmelijke arbeidssituatie geleidelijk aan als 'normaal' te laten aanvoelen. Het doet wat denken aan het verhaal met de kikker die niet uit de pot springt als het water maar geleidelijk aan opwarmt. Op het einde is de kikker wel dood, hoor. De cijfers van suïcide onder artsen liegen niet in deze context."Vanuit de werkgroep 'PreventieArts' steunen wij onze jonge collega's van de Vaso, en treden we collega Pattyn hierin bij. Als preventieartsen zetten wij het credo 'Primum non nocere' dagelijks om in de praktijk, en beseffen we het belang van goede arbeidsomstandigheden maar al te goed. Onze jeugdartsen pleiten iedere dag voor de best mogelijke ontwikkeling van kinderen. Het ongeboren kind van een aso is nét even fragiel als dat van een verpleegkundige. Moederschapsbescherming zou dan ook gelijk moeten zijn voor beide beroepsgroepen. En liefst ook een gelijkaardig arbeidsstatuut.We zien in de arbeidsgeneeskunde en jeugdgezondheidszorg vaak collega's starten die initieel voor een specialisatie kozen, doch omwille van deze erbarmelijke omstandigheden stoppen met hun opleiding met een burn-out. Maatschappelijk een grote kost, maar vooral persoonlijk. We proberen deze collega's zo goed mogelijk op te vangen. Al te vaak zien we gebroken mensen die hun hart niet konden volgen in hun verdere loopbaan.Uiteraard zijn wij als preventieartsen blij dat deze jonge krachten onze beroepsgroep nadien geregeld komen versterken. Jeugdarts en arbeidsarts blijft een knelpuntberoep. Hiervoor moeten we echter een andere weg inslaan. De preventieve geneeskunde aantrekkelijker maken en positief in het daglicht stellen in de basisopleiding geneeskunde, met preventieve geneeskunde als een verplichte stage voor álle artsen.Intussen zeggen we aan alle stageplaatsen: "Stop met het spelen met menselijk en intellectueel kapitaal!"Vanuit de werkgroep ondertekenden wij de petitie voor betere arbeidsomstandigheden en sociale bescherming van artsen in opleiding.