...

Het feedbackdocument bestaat uit een Excel-bestand met vier rekenbladen voor vier rubrieken. Het eerste rekenblad bevat algemene indicatoren, en de andere bladen indicatoren over voorgeschreven antibiotica, het voorschrift bij patiënten ouder dan 50 jaar en geneesmiddelen voorgeschreven voor de geestelijke gezondheidszorg. Bovenaan staan de nationale gegevens (verschillende percentielen), en dan volgt een lijst van alle Lok-groepen - gerangschikt per provincie.Vrijblijvende discussiestof"We stuurden daarover een brief naar de verantwoordelijken van de Lok-groepen", zegt Mikhaël Daubie -hoofd van de Directie Research, Development & Quality (RDQ). "Het is de eerste keer dat we de profielen ook opmaken per Lok-groep. Maar het vraagt niet zoveel werk, het is zeker voor herhaling vatbaar.""We geven die informatie vrijblijvend", onderstreept hij. De Lok-groepen worden weergegeven aan de hand van een nummer. De Lok-verantwoordelijke kent wel het nummer van zijn eigen Lok-groep, en normaal gezien alleen dat. In die zin zijn de gegevens anoniem (de rekenbladen bevatten ook geen gegevens per arts).Volgens huisarts Michel Creemers, voorzitter van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP), zit er interessante discussiestof in de cijfers. "Maar het vraagt natuurlijk wel wat voorbereiding. De voorzitter van de Lok-groep neemt er het best het Performantierapport voor de huisartsgeneeskunde bij, dat in maart vorig jaar publiek werd gemaakt."De vier thema's die in de rubrieken aan bod komen, zijn allemaal zeer relevant, stipt dr. Creemers aan. Maar zeker de indicatoren in verband met antibiotica sluiten aan bij een prioritair thema van de NRKP.