...

Het triagecentrum of de 'verloskundigenpost' is gevestigd aan het ziekenhuis Franciscus Vlietland en is te vergelijken met een huisartsenwachtpost. Zwangere vrouwen kunnen er terecht bij acute eerstelijnsklachten tijdens de zwangerschap. Daardoor is het niet nodig dat zij meteen naar de gynaecoloog of het ziekenhuis (in Rotterdam) gaan.Verloskundigen of vroedvrouwen bemannen de post.