...

Het AZ Maria Middelares Gent (AZMM) is het eerste algemeen ziekenhuis in België dat van de Europese Investeringsbank financiële steun krijgt. Europa komt met een lening van 100 miljoen euro over de brug.Deze lening betekent een forse rentebesparing, aldus het AZ MM. Dat pakt trots uit met de mededeling dat het als eerste niet-universitaire ziekenhuis in België dit spoor volgt. Zo kan de instelling haar ambitieuze nieuwbouwplannen realiseren dankzij een 50% participatie door de Europese Investeringsbank.Voor de bouw van een nieuwe ziekenhuisinfrastructuur kan de bouwheer subsidies aanvragen bij de bevoegde overheid, in dit geval deels de federale overheid en deels Vlaanderen. Concreet betekent dat dat de subsidiërende overheid de kapitaalsaflossing en de intrestlast van de investeringskredieten terugbetaalt aan de inrichtende macht. De bouwheer moet wel het geheel voorfinancieren.KredietwaardigIn principe stapt een ziekenhuisbestuur dan naar commerciële banken voor een lening. Het AZ MM bekeek evenwel ook het spoor van de Europese Investeringsbank. Die verstrekt immers tegen de beste rentevoorwaarden kredieten voor infrastructuurprojecten.Het AZ MM paste in het plaatje door te kandideren onder de vlag: "Promoting environmental sustainability". Het doorliep de verschillende fases van een kredietwaardigheidonderzoek en haalde zo een krediet van 100 miljoen euro binnen. De overige helft van de kredieten werd onderhandeld met twee commerciële banken.Zo bespaart het AZ MM aanzienlijk, want het geniet een lage rente op een investeringsproject van 200 miljoen euro, met een terugbetalingstermijn van 25 jaar. Vooral de federale en Vlaamse overheid profiteren daarvan omdat ze minder moeten subsidiëren.Het AZ MM is blij met die Europese steun. Het ziekenhuis is eveneens opgezet met de waardering die Europa uitspreekt voor de kwaliteit en duurzaamheid van AZ Maria Middelares als een groen ziekenhuis.