De 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant' is goed voor een geldbedrag van 5.000 euro geschonken door Rode Kruis-Vlaanderen. Elke laureaat ontvangt ook een gratis abonnement op Artsenkrant voor de duur van één jaar.

Uit cijfers blijkt dat 10% van de bevolking aangeeft allergisch te zijn voor penicilline, terwijl daarvan 90% penicilline tolereert. Wat als de huisarts patiënten met vermoedelijk onterecht 'label' penicillineallergie zou kunnen delabelen op basis van een klinische inschatting en orale provocatietest?

Overdiagnose bij kankerscreening is een aspect dat voor veel patiënten - en ook artsen - onbekend terrein is. Saar Ramboer en Ellen Van Hoecke willen daar verandering in brengen.

"Ik koos heel bewust voor een praktijkverbeterend project." Dokter Sarah-Jane Maertens probeerde het aanvraagbeleid voor laboratoriumtesten in haar opleidingspraktijk meer evidence-based te maken. Ze zocht ook uit wat nodig zou zijn om een verbetering te bestendigen.

"De collega's en de patiënten waren heel tevreden over het project en zetten het longitudinaal verder. Er komt nog steeds een verpleegkundige op de groepspraktijk, er zijn nog steeds prikmomenten en de secretaressen plannen die mensen nog steeds in. Dat is fijn."

Met hun masterproef over de betrokken bacteriën bij ongecompliceerde urineweginfecties in de eerste lijn en hun resistentieprofiel dingen Jasper Holvoet, Lien De Corte en Laura Vandevelde mee naar de 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant'.