...

Prof. Jozef Vanepitte zette zich zelf jarenlang in voor de promotie van medisch onderwijs in Congo, nu leent hij zijn naam aan een tweejaarlijkse geldprijs van 2.500 euro ter aanmoediging van verdere ontwikkelingen en innovaties.Elk ingediend project mag verschillende vormen van onderwijs en opleiding omvatten, maar moet wel gerealiseerd zijn in de lopende periode van de prijs. De deadline ligt nu op 31 augustus 2011.Hoewel de prijs een initiatief is van de vereniging 'Ontwikkelingshulp Geneesheren en Apothekes-alumni Leuven', is de prijs niet beroepsgebonden.Meer informatie en reglementen zijn te vinden op www.vesaliusonline.be