...

PRaag en Domus Medica richtten in maart dit jaar een steunfonds op, genaamd naar de betreurde huisarts uit Ingelmunster - en voorzitter van het vroegere UHAK - die van veiligheid van artsen en zorgverleners een strijdpunt maakte, maar zelf het slachtoffer werd van een geheel zinloze agressiedaad. Het steunfonds wil het nemen van maatregelen voor de veiligheid van artsen stimuleren. De prijs voor een huisartsenkring die het beste lokale project opzette, is één van de centrale actiepunten.De prijs zal dit jaar voor het eerst worden uitgereikt tijdens de Kringvergadering van zaterdag 8 december.Kringen, uit Vlaanderen of Brussel, die hun eigen project graag in de verf willen zetten, sturen dan ook het best hun gemotiveerde kanditatuur naar Domus Medica - ter attentie van PRaag-voorzitter Ralph Pacqueu - die ook de jury zal voorzitten. Dat moet gebeuren voor 11 november.Het initiatief van de kring moet mikken op meer veiligheid van huisartsenpraktijken, van huisbezoeken en van huisartsenwachtposten.De prijs heeft een waarde van 1.500 euro. Meer details en het reglement vindt u op de website van Domus Medica.Naast de prijs voor huisartsenkringen komt er ook een prijs voor de beste masterproef van een haio over een aan veiligheid gerelateerd onderwerp. Haio's die dit jaar hun onderwerp bepalen, kunnen in aanmerking komen voor de eerste prijs in deze categorie, die in 2020 zal uitgereikt worden.Bijdragen voor het steunfonds zijn natuurlijk ook nog welkom. Artsen, praktijken, kringen of andere vereniging kunnen die overschrijven naar rekeningnummer BE31 6451 0166 7755, t.a.v. Domus Medica vzw, met vermelding 'Steun PRaag + naam arts, praktijk, kring'.