...

Een team onderzoekers van de universiteiten van Bristol en Birmingham legde zich toe op de rol van PRH. Het eiwit was reeds bekend voor zijn betrokkenheid bij de celgroei, in het bijzonder tijdens de ontwikkeling van de foetus. Deze keer hebben de Britse wetenschappers evenwel aangetoond dat het eiwit ook in staat is de migratie van kankercellen te remmen door een ander eiwit te voeden, het endogline. De auteurs van het onderzoek maakten gebruik van genetische technieken om de PRH-concentraties te verhogen of te verlagen en stelden vast dat kankercellijnen van borst en prostaat zonder PRH veel sneller en doeltreffender migreren en een poreuze gel binnendringen. Manipulatie van de PRH-concentraties van de kankercellen zou die cellen dus kunnen beletten in de omliggende bloedvaten binnen te dringen en zich te verspreiden. Deze nieuwe therapeutische benadering zou ook voor andere soorten kanker van belang kunnen zijn, onder andere voor schildklierkanker en bepaalde types leukemie. (referentie: Oncogene, 18 november 2013, doi:10.1038/onc.2013.496)