...

Na heel wat gehakketak, onder meer tussen Jo Vandeurzen en het federale niveau en de syndicaten onderling, is de kogel door de kerk. Vanaf 1 april kunt u werken met het gmd-plus. U kunt de prestatie vanaf begin volgende maand aanrekenen.De preventiemodule bestaat uit een checklist die de volgende zaken nagaat:1 - de levenswijze: voeding, tabak, alcohol, lichamelijke inspanning, stress;2 - anamnese en klinisch onderzoek gericht op het cardiovasculair stelsel;3 - opsporen van onder meer colorectale kanker, en bij de vrouw, ook baarmoederhalskanker en borstkanker in functie van de leeftijd;4 - vaccinatie onder meer tegen difterie en tetanos, griep en pneumokokken in functie van de leeftijd;5 - biologische analyses: glykemie, creatinine et proteinurie (voor de groepen met een hoog risico), cholesterol in functie van de leeftijd.Deze checklist bewaart de huisarts in het gmd. Daarin wordt alle informatie dienaangaande gedatet voor de patit. E keer per jaar kan de arts de prestaties aanrekenen aan de doelgroep tussen 45 en 75.HonorariumVoor de aanrekening van de preventiemodule wordt er een afzonderlijk nomenclatuurnummer voorzien: 102395. Dat wordt slechts tijdens een proefperiode gebruikt, van 1 april 2011 tot en met 31 december 2012.Vanaf 1 januari 2013 wordt enkel nog het nummer 102771 gebruikt. Het honorarium bedraagt iets meer dan tien euro en kan nmaal per kalenderjaar worden aangerekend door de gmd-houdende huisarts.DerdebetalerElke patit kan zijn huisarts vragen om de derdebetalersregeling toe te passen voor dit nummer en de arts mag dat niet weigeren.Opgelet: de derdebetaler geldt dan ook voor het honorarium van het bezoek of de raadpleging waarbij de arts de preventiemodule doorloopt.