...

Verschil met ons land is wel dat het preventieconsult zich richt op mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, nierziekten of diabetes. Het preventieconsult van Onkelinx is zoals bekend een check-up tegen kanker. Daarom doet het Nederlandse preventieconsult eerder denken aan onze preventiemodule, al is het niet exact hetzelfde.ZinvolWat er ook van zij, de studie levert ons interessante informatie op over dergelijke preventieraadplegingen. Een vragenlijst die 2.590 patiten voorgeschoteld kregen, werd door niet minder dan 69% beantwoord, een opmerkelijk hoge respons. Het aantal patiten met verhoogd risico bedroeg 516 of 29%. Dat kan dan weer weinig lijken, maar het ligt ook aan de geselecteerde doelgroep die al begon bij 40 jaar (tot 70).Deze risicopatiten werden uitgenodigd op de praktijk en 354 van hen of 69% kwam effectief opdagen. Aan de huisarts werd gevraagd om een risicoprofiel op te maken via de risicometer SCORE. Dat leidde eventueel tot een individueel zorgplan. In totaal hadden 150 patiten een risicoscore geel of rood en/of afwijkende testuitslag (glucose >6, chol >8, systolische bloeddruk >180, MDRD-klaring <60). Niemand daarvan was jonger dan 45.Omgerekend naar een Nederlandse normpraktijk (2.350 patiten) vond men 36patiten bij wie follow-up of behandeling geboden was. "Een zinvolle en goed uitvoerbare aanvulling op het zorgaanbod", concludeert DOH.