...

De auteurs concluderen dat de groepstherapie een beter resultaat gaf, dat aanhield gedurende de follow-upperiode van bijna drie jaar. (referentie: Beardslee WR et al. JAMA Psychiatry. 2013;doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.295)