...

Eerst en vooral merken de Belgische verenigingen op dat de nieuwe richtlijnen gepubliceerd werden in vijf documenten over de bepaling van het totale cardiovasculaire risico, de behandeling van verhoogde cholesterol, de aanpassingen van de levensgewoonten, de preventie en behandeling van overgewicht en obesitas en de behandeling van hypertensie. In algemene zin benadrukken ze dat "de richtlijnen overeenstemmen met de Europese aanbevelingen van 2011 en 2012", maar dat "er bepaalde verschillen zijn wat de strategieën betreft die moeten worden gevolgd. Met name de aanpak van dyslipidemie wordt nauwkeuriger gedefinieerd in de Europese richtlijnen." Verder stippen ze aan dat "de reductie van het cardiovasculaire risico op een individuelere manier wordt bekeken, wat mogelijk is geworden door gerichte waarden te gebruiken." Conclusie: volgens de Belgische verenigingen is er momenteel geen enkele reden om de Europese 'guidelines' te wijzigen en alle gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de preventie van cardiovasculaire ziekten, wordt aanbevolen om die richtlijnen zo veel mogelijk te gebruiken in hun praktijk.