...

Zo stelt de tekst dat de zorgstrategische planning het uitgangspunt blijft bij de verdere uitbouw van de eerstelijnszones en de regionale zorgzones en zorgplatformen. Het bestaande indicatorenbeleid wordt verder uitgebouwd, zo komen er bijvoorbeeld kwaliteitsindicatoren voor de eerste lijn.Een pijnpunt bij Vandeurzen waren de wachtlijsten. De nieuwe regering neemt zich voor die af te bouwen. Koken kost geld maar hoeveel hiervoor wordt uitgetrokken staat wel nergens. Meteen is dat het zwakke punt: niets is budgettair onderbouwd.Positief en als een rode draad doorheen de teksten loopt het voornemen om te schrappen wat overbodig is. Zo worden "overtollige structuren/overlegorganen in kaart gebracht om ze verder te rationaliseren". De werking van het Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) houdt men kritisch tegen het licht. Gegevensdeling komt overigens regelmatig terug in de teksten. Ook het gedeeld elektronisch patiëntendossier duikt weer op. Anonieme gegevens uit Vitalink kunnen gebruikt worden in het onderzoek.Gejuich stijgt op omdat het regeerakkoord de nadruk legt op preventie en geestelijke gezondheidszorg. Maar ook hier: geen cijfers of centen. Wel stelt de tekst dat het preventiedecreet herzien wordt om zo groot mogelijke gezondheidswinsten te realiseren.Opmerkelijk, maar dan in het hoofdstuk onderwijs, is wel dat er een Vlaamse planningscommissie komt om de Vlaamse zorgnoden te bepalen. "Op basis van deze adviezen bepalen we het aantal studenten dat toegelaten wordt tot de opleiding (tand)arts. De basis zal dus niet langer enkel het federale advies zijn." En er gaat een "betrouwbaar kadaster van gezondheidszorgberoepen" komen.Lees ook: Vlaams regeerakkoord - voortbouwen en vereenvoudigen