...

Een eerdere studie had al aangetoond dat het aantal gevallen van chronische nierinsufficiëntie tussen 1988-1994 en 1999-2004 is toegenomen bij de algemene bevolking van de Verenigde Staten, echter zonder precieze gegevens over tachtigplussers. Een research letter in JAMA toont aan dat prevalentie van chronische nierinsufficiëntie bij personen ouder dan 80 jaar toeneemt. De auteurs stellen dat 'er mogelijk inspanningen nodig zullen zijn om chronische nierinsufficiëntie bij hoogbejaarden aan te pakken'. (referentie: Bowling CB et al. JAMA. 2013;doi:10.l001/jama.2013.252441)